+ ثبت موقعیت کارآموزی جدید

استخدام پشتیبان و مشاور آموزشی

کانون فرهنگی آموزش قلم چی برای شروع سال کاری جدید از دانشجویان مستعد و علاقه مند با شرایط زیر استخدام بعمل می اورد....

مشاور تحصیلی

روحیه کار تیمی
مسئولیت پذیر
رشته دبیرستان نظری...