گروه آموزشی پارس پژوهان
گروه آموزشی پارس پژوهان

گروه آموزشی پارس پژوهان

@page1164230

کارشناس آموزش و توسعه دپارتمان مهندسی

گروه آموزشی پارس پژوهان

تهران
·
آموزش و تدریس
·
10 ماه قبل

گروه آموزشی پارس پژوهان اقدام به جذب نیروی تمام وقت با عنوان کارشناس آموزش و توسعه دپارتمان مهندسی مواد و متالورژی کرده است:

رشته تحصیلی: مهندسی مواد ، صنایع، مدیریت

فهرست شایستگی ها:
تعهد و انگیزه خدمت
مسئولیت پذیری و پاسخگویی
حل مسئله و تصمیم گیری
علاقه مندی به کار تیمی

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع -مهندسی مواد -معلم فنی مواد -مدیریت -مدیریت دولتی -مدیریت مالی-مدیریت کسب وکار-مهندسی مواد و متالوژی-مدیریت آموزشی-مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد-نانو فناوری گرایش نانو مواد-