+ ثبت موقعیت کارآموزی جدید

کار آموز ویزا

1- آشنایی با ICDL
2- زبان انگلیسی در حد متوسط
3- دارای روحیه آموزشی و علاقه مند
4- خانم ترجیحا تا 30 ...