کار آموز برای ویزا
کار آموز برای ویزا

کار آموز برای ویزا

@taningasht

کار آموز ویزا

کار آموز برای ویزا

تهران
·
هتلداری و گردشگری
·
2 سال قبل

1- آشنایی با ICDL
2- زبان انگلیسی در حد متوسط
3- دارای روحیه آموزشی و علاقه مند
4- خانم ترجیحا تا 30 سال

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم