+ ثبت موقعیت کارآموزی جدید

کارآموز یونیتی

فردی آشنا به موتور بازی سازی یونیتی
آشنا با برنامه نویسی به زبان سی‌شارپ در یونیتی...