+ ثبت موقعیت کارآموزی جدید

کارشناس بازرگانی

_ بیمه و حقوق ثابت
آشنا به امور بازرگانی و ترخیص کالا
مسلط به محیط excel word paint , نرم افزار های کام...