طراح

موسسه آوای علم و ایمان مهرورزان

قم
·
طراحی و هنر
·
5 ماه قبل

برای توضیحات بیشتر و شرح شغل به غرفه شرکت در رویداد کاربردیشو مراجعه کنید.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: گرافیک -