پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

@page1159578

طراحی و فضاسازی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تهران
·
طراحی و هنر
·
12 ماه قبل

بررسی فضا
طراحی داخلی
زیباسازی

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مدیریت فرهنگی هنری -مهندسی معماری -کاردانی معماری -کاردانی معماری سنتی -معلم فنی معماری -گرافیک -معماری -هنرهای تجسمی -معماری داخلی-

روابط عمومی و رسانه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم
·
خدمات مشتری
·
12 ماه قبل

تهیه خبر
عکاسی
فضاسازی

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی معماری -کاردانی معماری -کاردانی معماری سنتی -علوم ارتباطات اجتماعی -خبرنگاری -کارشناسی خبرنگاری -گرافیک -معماری -معماری داخلی-مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک-