+ ثبت موقعیت کارآموزی جدید

علوم آزمایشگاهی

آموزش تمام بخش های آزمایشگاه شامل پذیرش و نمونه گیری بیوشیمی هماتو و بانک خون ایمنی و سرلوژی میکروب تست های انعقادی...

کارشناس فروش مواد و تجهیزات ازمایشگاهی

توانایی ارتباط با مشتری، مهارت های کامپیوتری، منظم و دقیق، آشنا به زبان انگلیسی و......

تمام وقت

نماینده علمی (مدرپ)

تحصیلات: رشته های مرتبط (شیمی، بیوشیمی، داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، میکروبیولوژی، علوم آزمایشگاه، زیست شناسی و سایر ...