آکادمی زبان ایده آل
آکادمی زبان ایده آل

آکادمی زبان ایده آل

@page1138627

مربی زبان انگلیسی کودکان

آکادمی زبان ایده آل

تهران
·
آموزش و تدریس
·
11 ماه قبل

آموزشگاه زبان ایده آل از مربیان مجرب و ساکن استان تهران در کار با کودکان 6-3 و مسلط به زبان انگلیسی دعوت به همکاری بعمل می آورد.
حداکثر سن 30 سال

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط:

مدرس زبان انگلیسی

آکادمی زبان ایده آل

تهران
·
آموزش و تدریس
·
11 ماه قبل

آکادمی زبان ایده ال در تهران جهت تکمیل کادر مدرسین خود از متقاضیان ساکن استان‌ تهران استخدام می‌نماید.
-مدرس زبان انگلیسی
خوش برخورد
روحیه شاداب برای تدریس
جنسیت خانم
برگزار کننده دوره های ttc و دوره های کارآموزی

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط:

مدرس زبان اسپانیایی

آکادمی زبان ایده آل

تهران
·
آموزش و تدریس
·
11 ماه قبل

آکادمی زبان ایده ال در تهران جهت تکمیل کادر مدرسین خود از متقاضیان ساکن استان‌ تهران استخدام می‌نماید.
-مدرس زبان اسپانیایی
خوش برخورد
روحیه شاداب برای تدریس
جنسیت خانم

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم

مدرس زبان آلمانی

آکادمی زبان ایده آل

تهران
·
آموزش و تدریس
·
11 ماه قبل

آکادمی زبان ایده ال در تهران جهت تکمیل کادر مدرسین خود از متقاضیان ساکن استان‌ تهران استخدام می‌نماید.
-مدرس زبان آلمانی
خوش برخورد
روحیه شاداب برای تدریس
جنسیت خانم

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم

مدرس زبان فرانسوی

آکادمی زبان ایده آل

تهران
·
آموزش و تدریس
·
11 ماه قبل

آکادمی زبان ایده ال در تهران جهت تکمیل کادر مدرسین خود از متقاضیان ساکن استان‌ تهران استخدام می‌نماید.
-مدرس زبان فرانسوی
خوش برخورد
روحیه شاداب برای تدریس
جنسیت خانم

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم