تیکاسو

کارآموز طراحی فتوشاپ

تیکاسو

قم
·
آموزش و تدریس
·
7 ماه قبل

کارآموز باید به طور کامل آموزش های منتور را فراگرفته و در انجام کارها مشارکت داشته باشد.

حقوق پرداختی 600,000 تومان
هزینه دوره کارآموزی 900,000 تومان
نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند