نیازهای تحصیلی

همکاری در مقاله
 Picture
بهار

حقوق

4 ماه قبل

نوشتن مقاله

نیاز به شخصی با تجربه در نوشتن مقاله دانشجویی ( موضوع حقوقی )
دارم
همکاری در مقاله
 Picture
Vahii Moghadm

علوم تربیتی

5 ماه قبل

کمک در نوشتن پروژه مقاله

سلام من برای درس تدوین و نگارش متون و گزارش علمی نیازمند نوشتن یک مقاله هستم که به استاد تحویل دهم برای نمره پایانی. اگر کسی طرز نوشتن مقاله رو بلده بهم کمک کنه
همکاری در مقاله
 Picture
Samira Golestanipour

زمین شناسی - پترولوژی

6 ماه قبل

همکاری

نگارش مقاله
همکاری در مقاله
 Picture
سعید جهانبخش پور

جغرافیا

9 ماه قبل

مقاله

همکاری در تالیف و چاپ مقاله علمی و پژوهشی
همکاری در مقاله
 Picture
Nastaran H

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات

9 ماه قبل

فناوری اطلاعات

مقاله در رشته فناوری اطلاعات
همکاری در مقاله
 Picture
Mahoor Mohamadi

آموزش ابتدایی

9 ماه قبل

پایان نامه

موضوع انتخابی و به روز برای نوشتن پایان نامه
همکاری در مقاله
 Picture
لادن موجودی

علوم اقتصاد گرایش انرژی

9 ماه قبل

اقتصاد انرژی

کارموزی
همکاری در مقاله
 Picture
هانیه شیخ سامانی

راهنمایی و مشاوره

9 ماه قبل

همکاری

مقاله
همکاری در مقاله
 Picture
حدیثه محمودی ماکویی

ریاضی

10 ماه قبل

سمینار

Game teory
همکاری در مقاله
 Picture
edris Bidari

دبیری زبان و ادبیات فارسی

11 ماه قبل

مقاله نویسی

کسی که علاقه مند در نوشتن مقاله باشه صرفا رشته ادبیات❤️
از تمام مراحل آشنایی دارم.