نیازهای تحصیلی

پرسشنامه
 Picture
Fatemeh Fahimpour

جمعیت‌شناسی

11 ساعت قبل قبل

پارتنر برای طراحی پرسشنامه

به یک پارتنر نیاز دارم که برای تحقیقم با همفکریش بتونم سوالات پرسشنامه رو طرح کنم