نیازهای تحصیلی

ترجمه تخصصی
 Picture
mohammadreza goodarzi

8 ماه قبل قبل

ترجمه تخصصی زبان

تمام ترجمه ها با نازل ترین قیمت عرضه میگردد صفحه ای ۱۰.۰۰۰هزارتومان
ترجمه تخصصی
 Picture
مریم صفائی

مهندسی تولید وژنتیک گیاهی

8 ماه قبل قبل

همکاری در ترجمه متون تخصصی رشته کشاورزی

همکاری در ترجمه متون تخصصی رشته کشاورزی
هر صفحه ۱۵تومان