نیازهای تحصیلی

مشاوره پروپوزال
 Picture
جمال ابوطالبی

مهندسی منابع طبیعی

2 ماه قبل قبل

نوشتن پروپوزال و پایان نامه

جهت نوشتن پایان نامه برای مقطع ارشد رشته مهندسی محیط زیست با موضوع :
ارزیابی اکولوژی مهندسی و مدیریت گردشگری پایدار در پناهگاه حیات وحش میانکاله
مشاوره پروپوزال
 Picture
جمال ابوطالبی

مهندسی منابع طبیعی

2 ماه قبل قبل

نوشتن پروپوزال و پایان نامه

جهت نوشتن پایان نامه برای مقطع ارشد رشته مهندسی محیط زیست با موضوع :
ارزیابی اکولوژی مهندسی و مدیریت گردشگری پایدار در پناهگاه حیات وحش میانکاله
مشاوره پروپوزال
 Picture
Nafis

تربیت بدنی و علوم ورزشی

4 ماه قبل قبل

انتخاب موضوع مقاله

انتخاب موضوع مقاله
مشاوره پروپوزال
 Picture
Shabnam Aghaei

جغرافیا

5 ماه قبل قبل

پروپوزال

باید درمورد سیل پروپوزال تهیه کنم کمک میخوام
مشاوره پروپوزال
 Picture
فردوس مجیدی

مدیریت کسب وکار

6 ماه قبل قبل

پایان نامه

کیس مورد مطالعه پایان نامه