نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

همکاری در مقاله

مقاله نویسی

کسی که علاقه مند در نوشتن مقاله باشه صرفا رشته ادبیات❤️
از تمام مراحل آشنایی دارم.
کتاب

مکانیک سالات

به یک نفر مسلط برای حل تمرین برای مکانیک سیالات نیاز دارم
جزوه

مهندسی معماری گرایش انرژی

طراحی فرم بر مبنای سیو انرژی

داده هاي هواشناسي دهه هاي اخير تهران

براي تكميل پايان نامه خود نياز به داده هاي هاي هواشناسي تهران دارم
جزوه

جزوه زبان کنکور ارشد

جزوه یا آموزش برای زبان کنکور ارشد نیاز دارم
جزوه

مکانبک خاک

پروژه های درسی مکانیک خاک انجام میدم کسی خواست بهم پیام بده
کتاب

امتحان اپتیک 1و2

به فردی مسلط به اپتیک 1و2 نیازمندم
تست گرفته می‌شود
هزینه هم پرداخت می‌شود....