12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
علی احمدی  
طراحی صنعتی مهاجر اصفهان }

نرم افزار های نقشه کشی

کار با نرم افزارهای نقشه کشی برای کامپیوتر

طراحی صنعتی · مهاجر اصفهان· اصفهان


نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

کتاب

نظریه کد گزاری

فردی مسلط به نظربه کد گزاری
کتاب

یک نفر مسلط به زبان روسی

کمک در امتحانات و پرداخت هزینه به صورت توافقی
سوال؟

اقتصاد

سوال در مورد اقتصاد و اینا دارم
همیار تحصیلی

حل تمرینات تحقیقات صحرایی

راهنمایی درس حل تمرینات تحقیقات صحرایی
کتاب

مسلط به طراحی الگوریتم ها

به فردی مسلط به طراحی الگوریتم ها رشته مهندسی کامپیوتر نیاز دارم
مشاوره تحصیلی

اقتصادسنجی

سلام کسی هست بتونه اقتصادسنجی بهم کمک کنه