نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

جزوه

سمینار

سمینار و مقاله درباره ی فاکتور رونویسی
جزوه

جزوه یا خلاصه کتاب how to teach speaking

جزوه نکات یا خلاصه کتاب how to teach speaking، میخواستم
همکاری در مقاله

پایان نامه

موضوع انتخابی و به روز برای نوشتن پایان نامه
کتاب

نیازمند فردی مسلط به شناسایی سیستم

نیازمند
فردی مسلط به امتحان درس شناسایی سیستم هستم
کتاب

امتحان فوتونیک

فردی که به کتاب نورشناخت یوجین هِشت درس اپتیک یا مهندسی فوتونیک مسلط هست لطفا سریعا پیام بده...
جزوه

محاسبه پتانسیل

موضوع پایان نامه:تاثیر ضریب پیش تشکیل خوشه در واپاشی خوشه¬ای در محاسبه نیمه عمر واپاشی خوشه¬ای ایزوتوپ¬های هسته اورانیوم
کمک در حل محاسبات
مشاوره تحصیلی

قبولی ارشد

قبولی در رشته ژنتیک انسانی