ثبت کارجویی با اصرارات مکرر خانم عباسی از حالت ویژه خارج شد و الان همه رایگان میتونن ثبتش کنن 😍