درس زندگی:

هیچکس برات هیچ کاری نمیکنه، منتظر نباش.

درس زندگی رو از مولانا یاد میگیرم که گفتند:

خانهٔ اسرار تو چون دل شود
آن مرادت زودتر حاصل شود
دانه چون اندر زمین پنهان شود
سِرِّ او سرسبزی بستان شود

رویاهامون با رشد و سبز شدن، خودشون رو نشون میدن
نیازی به گفتن ما نیست 😉