ههه به پای دانشگاه ما نمیرسه😏

نماهایی از دانشگاه رازی کرمانشاه 💚

image
image
image