توییت بُرد
توییت بُرد

توییت بُرد

@twittbord

با دانشجو روراست باشید

image

وضعیت فعلی کشور😂😂😂

image

چشمه آیکِن در صحرای گوبی که در شمال غربی استان چینگهای چین واقع شده است، معروف است به "چشم شیطان". آبی که از چشمه بیرون می ریزد حاوی میزان بالایی گوگرد است و زمین های اطراف آن را بایر می کند!


این داستان: فرمول سری

image

خلیج فارس از نگاه ایستگاه فضایی