13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

هم تیمی

علاقمندان به مباحث مالیاتی

تصمیم به تهیه دوره آموزشی مالیاتی دارم . از علاقمندان به مشارکت دعوت میشود
همیار تحصیلی

حقوق

توضیح در مورد کتاب تجارت ۳ربیعا اسکینی
جزوه

مدیریت

مدیر مالی _حسابرس _کارشناس رسمی دادگستری _حسابدار
جزوه

راهنما

سلام
به یک فردی نیاز دارم بتونه درمورد کنکور ارشد مدیریت راهنماییم کنه
جزوه

شیمی عموی یک

یه جزوه یا مبع خوب برا شیمی عمومی یک
سوال؟

حل مسئله

نشان دهید این دنباله با متر گسسته در R³ واگراست(an=(1/n,n/n+1,2n/(n^2)+1
مترگسسته:زمانی که x=yمقدار ان صفر است و زمانی که xمخالفy است مقدار ان یک است.
تعریف همگرایی:به ازای هر اپسیلون مثبت وجود دارد Nای که به ازای هر n>=N(از ان اندیس به بعد)فاصله ی دنباله ی anوaکمتر از اپسیلون است.a حد دنباله ی anاست
هم تیمی

نشریه

کسی تجربه ایی در مورد نوشتن نشریه علمی داره؟