نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

هم تیمی

بازاریابی

همکاری جهت تیم فروش خدمات خودرو
همیار تحصیلی

زبان تخصصی مکانیک

چنتا جمله بندیه که کاربرد گرامری رو باید توش اجرا کنیم
لطفاً هرکس می‌تونه بهم کمک کنه فوریه
کتاب

فیزیک ۳

نیازمند فردی مسلط به فیزیک ۳ هستم
همیار تحصیلی

همیار

نیاز به یک رهنما در برخی از مورد های درس دارم
کتاب

نیازمند حل ترمو پیشرفته

فردی میلط به کتاب کامل پرازنیتز
همیار پژوهشی

خواهان کار به عنوان کارآموز رشته حسابداری هستم.

دانشجوی ترم چهار رشته حسابداری خواهان کار آموزی به صورت رایگان هستم.
همیار تحصیلی

گرایشات روانشناسی

دوستان لطفا هرکسی درمورد گرایش های روانشناسی اطلاع زیادی داره درهر موردش ممنون میشم کمکم کنه نمیتونم تصمیم گیری کنم کدومو انتخاب کنم??