میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
پشتیبانی روبرد    یک مقاله جدید منتشر کرد
 با پشتیبانی روبرد در ارتباط باش✌️

معرفی رشته فلسفه _ بازار کار و درآمد رشته فلسفه

معرفی رشته فلسفه _ بازار کار و درآمد رشته فلسفه

فلسفه از کهن ترین رشته های علوم انسانی است که به عنوان مادر سایر رشته ها نیز شناخته شده. با پیگیری معنای فلسفه پی می بریم که اولین بار این کلمه توسط فیثاغورث به کار رفته و به معنی دوستدار حکمت و دانش است.