میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
عمار محمدی آلاشلو      توانمندسازی رایگان دانشجویان (تعداد محدود)
 اولین نویسنده و مدرس توانمندسازی دانشگاهیان

با توجه به اختلالات شدید دامنه‌هایی که از هاست خارجی میزبانی می‌شوند ناچاریم به جای سایت اصلی daneshjooyaneh.com فرآیند توانمندسازی را در daneshjooyaneh.ir پیاده کنیم
فعلا که راه درست و درمان‌تری نیافتیم
#دانشجو #توانمندسازی #دانشجویانه #daneshjooyaneh