توانمندسازی رایگان دانشجویان (تعداد محدود)
توانمندسازی رایگان دانشجویان (تعداد محدود) مهر 07

توانمندسازی رایگان دانشجویان (تعداد محدود)

تا شروع رویداد:

ثانیه

:

دقیقه

:

ساعت

:

روز

آموزش رایگان توانمندسازی با حجم ۳۰ ساعت آموزش و مشاوره همراه با مسابقه و جایزه.

حرکتی که به خوبی می‌تونه کمک بزرگی به حفظ امید و انگیزهٔ این دانشجویان داشته باشه.

امیدواریم در این روزهای سخت کمکی باشیم به حال دانشجویان
1401/07/07 - 00:01 تاریخ شروع
1402/07/01 - 23:59 تاریخ پایان
توانمندسازی رایگان دانشجویان (تعداد محدود) هنوز پستی منتشر نکرده است