میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
زهرا عباسی  
 مدیر مارکتینگ روبرد

به نظرتون میشه در دوران دانشجویی
هم درس خوند
و
هم کار کرد؟

نه نمیشه
میشه ولی سخته
میشه و راحته
65 رای