میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مجید ایرانشاهی
 PHD IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT,IDGITAL WORLD LOVER

17 hours ago
جذب سرپرست منابع انسانی در قم و تهران
حداقل سابقه:۳سال
حقوق ودستمزد:توافقی
مزایا:بیمه تکمیلی. پاداش و هدایای مناسبتی
مسلط به قانون کار وتامین اجتماعی
فرایندهای جذب
حقوق و دستمزد
آشنا به فرایندهای مدیریت عملکرد
ارسال رزومه:۰۹۹۱۰۲۸۶۷۳۳
#استخدام
#منابع_انسانی