یافتن بهترین مسیر شغلی به کمک استعدادیابی درست
یافتن بهترین مسیر شغلی به کمک استعدادیابی درست شهریور 28

یافتن بهترین مسیر شغلی به کمک استعدادیابی درست

توسعه فردی
برگزاری رویداد آنلاین تخصصی سیناتلنت

به همراه تحلیل و استعدادیابی یک کیس به صورت Live

آینده ای درخشان و تجربه حال خوب با تیم مشاورین سیناتلنتسرفصل‌های وبینار:

اهمیت استعدادیابی در زندگی حرفه ای
آشنایی با ابزارهای خودشناسی روز دنیا در حوزه استعدادیابی
آشنایی با مدل جهانی دیسک و کاربرد رفتارشناسی در فرایند استعدادیابی
آشنایی با مدل استعدادیابی کلیفتون و شناخت 36 تم نقاط قوت
آشنایی با هوش چند گانه گاردنر و اهمیت آن در فرایند استعدادیابی
آشنایی با آزمون رغبت سنج هالند و ارتباط آن با دیگر آزمون های استعدادیابی
اهمیت ارزش ها در فرایند استعدادیابی
ارتباط بین شاخص های دیسک، کلیفتون، هالند و گاردنر و ارزش ها و مسیر شغلی و تحصیلی یک فرد
آشنایی با سیستم جامع استعدادیابی سیناتلنت


مخاطبان این وبینار:

دانش آموزان
دانشجویان
افراد جویای کار
والدین نگران آینده فرزندان
معلمین و مشاورین
1402/06/28 - 17:00 تاریخ شروع
1402/06/28 - 19:00 تاریخ پایان
هزینه ثبت نام در رویداد: 69000 تومان
یافتن بهترین مسیر شغلی به کمک استعدادیابی درست هنوز پستی منتشر نکرده است