وبینار رایگان «راه‌اندازی کسب‌وکار کوچینگ تحصیلی و آموزشی»
وبینار رایگان «راه‌اندازی کسب‌وکار کوچینگ تحصیلی و آموزشی» خرداد 05

وبینار رایگان «راه‌اندازی کسب‌وکار کوچینگ تحصیلی و آموزشی»

توسعه فردی
اگر به دنبال راه‌اندازی "کسب‌وکار شخصی" خودتان هستید و به آموزش علاقه دارید، این وبینار را از دست ندهید.

ظرفیت مارکت آموزش در ایران .... میلیون نفر است.

چطوری یک سیستم سودآور برای "راه‌اندازی کسب‌وکار کوچینگ تحصیلی و آموزشی" طراحی و اجرا کنیم؟

سیستم تبلیغات و جذب و فروش در آموزش ایران چگونه است؟

چطوری در 90 روز کسب‌وکار خودتان را راه‌اندازی کنید؟

💻دوره به صورت آفلاین و آنلاین می‌باشد:

20 جلسه آفلاین(فیلم ضبط شده)
5 جلسه آنلاین و فیلم ضبط شده(هر جلسه 2 ساعت)
10 چک لیست جلسات به صورت چاپ شده
20 چک لیست ابزارهای کوچینگ فردی به صورت چاپ شده
2 جلد جزوه چاپ شده تمام رنگی
3 جلد کتاب مکمل دوره به صورت چاپ شده
3 ماه منتورینگ شخصی
12 جلسه مشاوره شخصیجلسه یک:
- کوچینگ چیست؟
-کوچینگ آموزشی چیست؟

جلسه دو:
- فرآیند کوچینگ
- تغییر

جلسه سه:
- ارتباط موثر و ساختن پیام بازاریابی
- کوچینگ برای حل مساله

جلسه چهار:
- گوش شنوا و دستیابی به مشتریان بالقوه
- گفت‌وگوهای کوچینگ

جلسه پنج:
- پرسش قدرتمند و جذب مشتری
- توسعه همکاریهای کوچینگ

جلسه شش:
- مدلهای کوچینگ و پرورش مشتری
- مشارکت و حل مساله

جلسه هفت:
- بازخورد و تبدیل به مشتری
- حل مساله با تیمها

جلسه هشت:
- مدیریت عملکرد و تجربه عالی
- موانع در راه

جلسه نه:
- افزایش طول عمر مشتری و بازاریابی عصبی
- مشاوره تحصیلی

جلسه ده:
- بوم کسب و کار و فوت کوزه گری
- مشاوره

مخاطبین
🔸مدرسان و معلمان و اساتید
🔸مشاوران تحصیلی و آموزشی
🔸فارغ‌التحصیلان رشته‌های محتلف
🔸افراد علاقه‌مند به حوزه آموزش و کسب‌وکار
🔸دانشجویان رشته‌های محتلف
🔸هر فردی که به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکار شخصی خودش است!
1402/03/05 - 18:00 تاریخ شروع
1402/03/05 - 19:30 تاریخ پایان
وبینار رایگان «راه‌اندازی کسب‌وکار کوچینگ تحصیلی و آموزشی» هنوز پستی منتشر نکرده است