User Experience
User Experience

User Experience

@UserExperience

چه نکاتی در نوشتن متن تجربه کاربر حیاتی است؟
قبل از نوشتن بدانید «هدف» چیست
قبل از نوشتن از مسیر کاربر باخبر شوید (کجا، چطور، در چه صورتی، کِی پیام را دریافت می‌کند؟)
ساده بنویسید
کوتاه بنویسید (مگر مجبور شوید)
از نوشتن متنی که کژتابی یا دوگانگی معنایی دارد پرهیز کنید
از نوشتن کلماتی که بار منفی دارند، منع‌کننده هستند، اخطاری هستند، هشداردهنده به‌نظر می‌رسند پرهیز کنید
یکپارچه بنویسید (بخش‌های مختلف محصول نباید از نظر کلامی و ساختار جمله‌بندی ساز خودشان را بزنند)
اصطلاحات تخصصی را فراموش کنید
چیزهایی بنویسید که به کاربر احساس تعامل و اراده‌مندی را منتقل می‌کند
تاریخ‌های نزدیک را با عدد نشان ندهید. (دیروز، امروز به‌جای اعداد)
نویسنده تجربه کاربر تنها نیست، گاهی می‌توانید برای بیان بهتر مفهوم‌های پیچیده، از تصاویر هم کمک بگیرید (منظور تصاویرِ مثالی است)


نویسنده یو ایکس با چه کسانی همکار است؟
▪استراتژیست محتوا
▪طراح UI
▪طراح UX
▪برنامه‌نویسان
▪مدیران محصول