کتابکده

⏱ قانون مکث 3 ثانیه:

کسی از شما سؤالی ميپرسد، سريعا جواب ندهيد، سه ثانيه مكث کرده، سپس جواب دهيد.

يا در ماشين نشسته ايد و خیلی هم عجله داريد، قبل از روشن كردن ماشين، بر روی صندلی ماشین به آرامی، سه ثانيه مكث كنيد بعد ماشينتان را روشن كنيد.

اين مكث های سه ثانيه باعث افزایش قدرت و صبر شما شده و در نتیجه باعث ماندگاری و افزون شدن انرژی مثبت شما ميشود.

در اين كار ممارست بخرج دهيد تا اينكه ملكه ذهن شما شده و در حافظه تان ثبت گردد.

مهم ترين فايده مكث سه ثانيه جلوگیری از بروز خشم و عصبانيت میباشد و به شما ترمزی ميدهد كه خودتان را كنترل كنيد.


اکنون کاری را شروع کرده ام که
می‌توانستم ده سال پیش آغاز کنم،
اما از اینکه برای آن بیست سال دیگر
صبر نکردم، دلشادم.

📕
#کیمیاگر
✍🏻 #پائولو_کوئلیو


#داستانک 📚

نیمه شب

مرد پرسید؛«چرا خیابونا اینقدر تاریکه؟» راننده تاکسی گفت؛ «نصفه شبه دیگه، نصفه شب‌ها باید خیابونا تاریک باشه.» 

مرد گفت؛«نه. شما برو اونور نصفه شباش از روز هم روشن‌تره.» راننده گفت؛«برای همینه که اخلاقاشون اینقدر عجیب و غریب شده. شب باید تاریک باشه که آدمیزاد بخوابه، روز هم باید روشن باشه که آدم کار کنه. این قانونشه.» 

 مرد گفت؛«شما که خودت داری شب کار می‌کنی.» راننده گفت؛«اگه دست خودم بود شب کار نمی‌کردم ولی طاقت گرما و شلوغی رو ندارم.»

مرد پرسید؛«شب‌ها نمی‌ترسین؟» راننده گفت؛«نه، از چی بترسم؟» مرد گفت؛ «از اینکه یکی سوار ماشینتون بشه، سر صحبت رو باهاتون باز کنه بعد یه جای خلوت که رسیدین، یه چاقو از جیبش درآره بذاره زیر گلوتون بگه هرچی داری ردکن بیاد، بعدش هم از ماشین پرتت کنه پایین و بره.»

راننده گفت؛«چرا می‌ترسم، ولی حیف که طاقت شلوغی و گرما رو ندارم.»‌تاکسی یه جایی خلوت رسید. مرد دستش را آرام توی جیب کتش برد. راننده دید و پرسید؛«شما تو جیبت چاقو داری؟» 
مرد گفت؛«بله.» 
راننده گفت؛«می‌خوای چاقوت رو بذاری زیر گلوی من؟» 
مرد گفت؛«بله.» 
راننده پرسید؛«راست می‌گی؟» 
مرد گفت؛«نه.»

از مجموعه تاکسی ✍🏻 #سروش_صحت


‏آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد، به زودی موفق می‌گردد؛
ولی او می‌خواهد خوشبخت‌تر از دیگران باشد و این مشکل است.
زیرا او دیگران را خوشبخت‌تر از آنچه که هستند تصور می‌کند ...

📕
#روح_القوانین
✍🏻 #منتسكيو