انجمن علمی زیست‌فناوری دانشگاه شهاب‌دانش
انجمن علمی زیست‌فناوری دانشگاه شهاب‌دانش

انجمن علمی زیست‌فناوری دانشگاه شهاب‌دانش

@shdu_saBioTech

سلام دانشجویان عزیز رشته بیوتکنولوژی دانشگاه شهاب دانش
زین پس اخبار
#انجمن_علمی_زیست_فناوری از این صفحه در روبرد نیز منتشر می شود،
مارا دنبال کنید.


انتشار چهارمین شماره از فصلنامه زیست فناوری دانشگاه شهاب دانش

📌با محوریت " مهندسی بافت استخوان"

♦️شماره 4_ تابستان 1400

#انجمن_علمی_زیست_فناوری
#فصلنامه_شماره_4_شهاب_دانش

فصلنامه تابستان ۱۴۰۰.pdf

انتشار چهارمین شماره از فصلنامه زیست فناوری دانشگاه شهاب دانش

📌با محوریت " مهندسی بافت استخوان"

♦️شماره 4_ تابستان 1400

#انجمن_علمی_زیست_فناوری
#فصلنامه_شماره_4_شهاب_دانش
لینک دانلود :https://uupload.ir/view/فصلنام....ه_تابستان_۱۴۰۰_af9j.

image

✨🌟انتشار دومین شماره از فصلنامه زیست فناوری دانشگاه شهاب دانش

📌با محوریت " عملکرد ویروس کرونا و تولید واکسن"

♦️شماره 2 _ زمستان 99

#انجمن_علمی_زیست_فناوری
#فصلنامه_شماره_2_شهاب_دانش

از طریق لینک زیر می توانید فایل نشریه را دانلود کنید:

https://s16.picofile.com/d/842....4719642/683e589e-4aa

image

آیا مصرف خوراکی محصولات تغییر ژنتیک یافته ایمن است؟

☑️ بله تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر خطرناک بودن مصرف خوراکی هیچ ماده غذایی تغییر ژنتیک یافته‌ای بدست نیامده است. البته از آنجا که این احتمال وجود دارد که با ارائه هر ژن جدید و ویژه خطراتی مرتبط باشد، هر محصول تراریخته‌ای که با ویژگی جدید معرفی می‌شود می‌بایست مورد بررسی‌های دقیق قرار گیرد. از زمان تجارت گسترده محصولات تراریخته از 18 سال پیش تاکنون هیچ شاهدی مبنی بر بروز اثرات بد مربوط به مصرف به هیچ محصول خوراکی تراریخته‌ی تأییدشده‌ای به‌دست نیامده است.
پیش از عرضه هر نوع ماده غذایی تراریخت شده مجوز داری به بازار، لازم است آزمون‌های گوناگون مربوط به آن تکمیل شود.
🧪 نتایج حاصل از این آزمایشات از جمله نتایج حاصل از آزمایشات تغذیه حیوان می‌بایست به تأیید مقامات مسئول تعیین‌کننده ایمنی این محصولات تراریخته برسد. هر محصولی که از این طریق به تأیید برسد می‌تواند دست‌کم مشابه محصولات غیرتراریخته که هرگز با این روش‌ها آزمایش نمی‌شوند، ایمن تلقی شده و به مصرف خوراکی برسد.
در تعداد اندکی از مطالعات ادعا شده است که تعداد خاصی از غذاهای تراریخت شده برای سلامت انسان و حیوانات آسیب‌رسان هستند. این مطالعات هیچکدام درباره روش تراریختی به‌تنهایی اشکال وارد نکرده‌اند. اما در مورد نوع ژن ارائه شده به محصول و با فعالیت‌های مرتبط با کشت و کار محصول مانند تیمار با علف‌کش ادعا دارند. تجزیه و تحلیل‌های آماری و روش مورد استفاده در این مطالعات به چالش کشیده شده است. تمامی مدارک قابل اعتماد ارائه شده تا به امروز نشان می‌دهد که در حال حاضر غذاهای تغییر ژنتیکی یافته‌ی موجود به اندازه غذاهای غیرتراریخته برای خوردن ایمن هستند.

🍅 نتایج حاصل از یک آزمایش تغذیه جانوری با گوجه فرنگی‌های تراریخته تولید کننده میزان بالای آنتی‌اکسیدان نشان داد که گوجه فرنگی‌های تراریخته میزان سرطان را کاهش داده‌اند. دلیل این امر استفاده از گوجه فرنگی‌های تراریخته نیست؛ بلکه به‌دلیل تولید آنتی‌اکسیدان‌هایی است که ثابت شده است باعث کاهش نرخ سرطان می‌شود.


📚 گیاهان تراریخته، پرسش‌ها و پاسخ‌ها

📝 ترجمه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

🖊️ گرداورنده : فاطمه لطفی (دانشجو کارشناسی بیوتکنولوژی)

#تراریخته
#زیست_فناوری_شهاب_دانش
#انجمن_علمی_زیست_فناوری