فروشگاه لوازم خانگی صنیع خانی
فروشگاه لوازم خانگی صنیع خانی

فروشگاه لوازم خانگی صنیع خانی

@sanihome

یکی از دغدغه‌های خرید برای کولر این هستش که چه مدل از اون مناسب خونه و فضای ما هستش؟ بعضی موقع‌ها باید دقت داشت که حتی نوع کاربری فضا یعنی اینکه اگر مسکونی باشد یا تجاری خیلی مهم هستش و باید به این نکات هم دقت داشت.
- کولر ۱۲۰۰۰ مناسب برای فضای ۱۰ متر مربع تا ۲۵ متر مربع
- کولر ۱۸۰۰۰ مناسب برای فضای ۲۰ متر مربع تا ۴۰ متر مربع
- کولر ۲۴۰۰۰ مناسب برای فضای ۴۰ متر مربع تا ۶۰ متر مربع
- کولر ۳۰۰۰۰ مناسب برای فضای ۵۰ متر مربع تا ۹۰ متر مربع
- کولر ۳۶۰۰۰ مناسب برای فضای ۹۰ متر مربع تا ۱۵۰ متر مربع
باید دقت داشت که متراژهایی که ما اینجا مطرح کردیم متناسب برای فضاهای استاندارد می‌باشند، اگر ارتفاع سقف متفاوت باشد یا اینکه فضای مورد نظر مثل فروشگاه‌ها دارای وسایل گرماده باشد، شرایط متفاوت می‌باشد و می‌بایست وسیله متناسب با آن فضا را تهیه نمود.

image