13404دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

جزوه

جزوه

جواب تمرینات ریاضی عمومی ۲ دکتر طاهریان
هم تیمی

علاقمندان به مباحث مالیاتی

تصمیم به تهیه دوره آموزشی مالیاتی دارم . از علاقمندان به مشارکت دعوت میشود
همیار تحصیلی

کتاب احتراق در انسیس فلوئنت

دنبال کتاب احتراق در انسیس فلوئنت می گردم
کتاب

انجام پروژه کنترل کیفیت آماری

انجام پروژه درس کنترل‌ کیفیت آماری در نرم افزار مینی تب
کتاب

نیازمند حل سه تا تمرین از کتاب لون اشپیل

یک نفر مسلط به راکتور پیشرفته