13404دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

همیار پژوهشی

همراهی هم در مسیر رشد یکدیگر

همراهی هم در مسیر رشد یکدیگر
همیار پژوهشی

همکاری

پروژه کارنمامعلمی
کتاب

جزوه

من ترم اول پزشکی هستم نمیدونم کدوم جزوه هارو بگیرم که بیشتر واسه امتحانات میاد .بعت خیلی استرس دارم اخه نمیدونم کتاب بگیرم فقط کتاب بخونم یا فقط جزوه اگه جزوه کجاپیداکنم
رفع اشکال

پیدا کردن هم رشته. ای

دنبال یک دانشجوی رشته mems ارشد یا دکترا میگردم ازش مختصر کمکی بکیرم
مکانیکی ها هم از پسش بر میان البته بپاس زحماتش دست بوسشان هم خواهم بودد? حل تمرینی که شاید برای انهذمثل آب خوردن باشد
همیار تحصیلی

دانشجویان علوم تربیتی

دانشجویان علوم تربیتی سراسر دانشگاه های ایران اگر امکانش هست پیام بدهند چند سوال دارم.
جزوه

رگرسیون

کمک در پروژه ای ک نیاز ب شبیه سازی در Rداره و میان ترم