13404دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

کتاب

کتاب جعفر زاده

دنبال کتاب برنامه نویسی جعفر زاده ام
جزوه

جزوه یا ویدیو آموزشی نکات زبان کنکور ارشد

نکات و طرفندای تستی زبان کنکور ارشد رو میخوام
هم تیمی

شبکه

شبکه کار حرفه ای هستم و دنبال تحصیل ?
جزوه

جزوه الکترونیک1

جزوه الکترونیک 1
ترجمه تخصصی

همکاری در ترجمه متون تخصصی رشته کشاورزی

همکاری در ترجمه متون تخصصی رشته کشاورزی
هر صفحه ۱۵تومان
همیار تحصیلی

جزوه یا کتاب روش های پیشرفته ی آماری

به کتاب یا جزوه ی روش های پیشرفته آماری در علوم خاک نیازمندم
همیار تحصیلی

کتاب پزشکی

بیوشیمی احسانی ، بیولوژی سلولی و مولکولی دکتر محمد نژاد و تستetc ایمونولوژی
همیار تحصیلی

همیار تحصیلی

برای رفع اشکال درسی