نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

جزوه

جزوه حقوق

نیاز به جزوات اساتید دارم
همیار تحصیلی

نادیا

من درمورد دانشگاه هنر چندتا سوال دارم اگه دانشجوی هنر رشته گرافیک پیدا شد بهم پیام بده
رفع اشکال

ترمودینامیک

یه سوال از مبحث شعله ادیاباتیک دارم
جزوه

- ????? -

جزوه درس فنون
همیار تحصیلی

نادیا

من درمورد دانشگاه هنر چندتا سوال دارم اگه دانشجوی هنر رشته گرافیک پیدا شد بهم پیام بده
کتاب

تدریس دورس انسانی و کمک در تمامی امتحانات

تدریس تمامی دروس انسانی ،کمک در امتحانات با کسب نمره عالی،حل تمرین،مشاوره کنکور
همیار تحصیلی

امتحان

به یه دانشجوی نمره یک کلاس برای راهتمایی درسی نیاز دارم