مهدی علوی
مهندسی انرژی دانشگاه یزد }
4 ماه قبل  قبل

اونایی که روز اول دانشگاه میبینین کیکه😂
#واگعیه_یا_کیکه