مائده ندری
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی }
4 ماه قبل  قبل

+خب بریم ببینیم این واگعیه یا کیکه؟
آخ واگعی بود.
😂
#واگعیه_یا_کیکه؟

image