⚠️ افزایش حجم معاملات آتی بیتکوین!!!

▪️ قیمت بیتکوین در چند روز گذشته بیش از 20 درصد افزایش یافته است. حجم معاملات آتی بیتکوین در 24 ساعت گذشته 233 درصد افزایش یافته است و به 87 میلیارد دلار رسیده است.

▪️ صرافی های ByBit و Deribit بیشترین سهم را در افزایش حجم معاملات آتی داشته اند.

▪️ حجم معاملات آتی بیتکوین در 23 اکتبر به رقم قابل توجه 87 میلیارد دلار رسید که یکی از بالاترین رکوردها در سال جاری است. بخش قابل توجهی از این فعالیت را می توان به ByBit و Deribit با حجم 17 میلیارد دلار و بیش از 2 میلیارد دلار نسبت داد که به طور قابل توجهی بالاتر از حجم متوسط ​​آنهاست.

👈 افزایش قابل توجه حجم معاملات آتی بیتکوین نشان دهنده افزایش سطح فعالیت معاملاتی در بازار است. این می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، از جمله تشدید فعالیت های سفته بازی، استراتژی های پوشش ریسک، یا افزایش علاقه سازمانی.


#volume
#bitcoin

24 Oct 2023