فائزه عالمی  
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک دانشگاه قم }
4 ماه قبل  قبل

اولین مصاحبه‌‌ی سم عمرم!
.
یک شماره ای فرستاده بودن دوستان برای من که از یک بزرگواری برای استخدام مصاحبه کنم!
.
زنگ زدم اون دوست عزیز، نه منو میشناخت، نه رابط را میشناخت، نه موسسه ها و شرکت ها را میشناخت! اصلا انگار تو یه فضا و دنیای دیگه بود😂
.
میدونید یاد چی افتادم؟
خواستگاری‌های سنتی ایران!!!!!!!😂😂😂
دیدید مادر پسر زنگ میزنه تازه ببینه دختره چند سالشه؟ چیکارس؟؟😅
.
بعد این همه مدت کار حرفه‌ای تجربه بامزه ای بود
حالا خلاصه خواستید کار خیر بکنید ویک نفر را بفرستید سر کار و کارآموزی و استخدام، لطفا قبلش با خودش هماهنگ کنید، اینطوری کارفرما از لیست کامل خطش نمیزنه😊🙏