Sadegh Navid    یک مقاله جدید منتشر کرد
مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهاب دانش }
4 ماه قبل  قبل

الگوریتم چیست؟ طراحی الگوریتم با استفاده از فلوچارت

الگوریتم چیست؟ طراحی الگوریتم با استفاده از فلوچارت

الگوریتم، واژه ای که امروزه همه دانشجوها حداقل یک بار آن را شنیده و بسیاری از آنها با آن سر و کار دارند. در این مقاله قصد دارم توضیحاتی کامل درباره الگوریتم و نحوه طراحی آن با استفاده از فلوچارت ارائه دهم.