ندا یاسینی
مهندسی عمران دانشگاه تهران }
4 ماه قبل  قبل

این بیماری بیدار موندن تا دیروقت چیهههه اخه
خسته شدیم😂😑

image