فائزه عالمی  
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک دانشگاه قم }
4 ماه قبل  قبل

دیدید موقعیت کارآموزی جدید براتون ثبت کردم دیگه؟؟😊
لطفا حمایت کنید برسه به دست اهلش😅 بهشون لطفا بگید که استخدام می‌کنیم😊🙏