ملیکا جمشیدی
بازیگری‌ دانشگاه تهران }
4 ماه قبل  قبل

آتیلا پسیلانی عزیز رو از دست دادیم و حالا بزرگ سینما داریوش مهرجویی اونم اینشکلی از بین ما رفت ...
جامعه ی هنر و سینما تسلیت دوباره