حسام زملط عضو جنبش فتح (عرفات) و سفیر فلسطین در انگلیس در گفتگو با بی‌بی‌سی:

ما ۳۰ سال قبل در جنبش ملی فلسطین (فتح)، مسیر متفاوتی (از حماس) را در پیش گرفتیم؛ ما به آنچه جهان از ما خواست متعهد شدیم؛ یعنی به رسمت شناختن اسرائیل، تعهد به مذاکره و پرهیز از خشونت‌. در مقابل، از اسرائیل فقط یک انتظار داشتیم: عقب‌نشنی از اشغالگری و توقف شهرک‌سازی؛ اما اسرائیل حتی برای یک روز هم به تعهدش عمل نکرد!

www.irna.ir/amp/85253094/

image