علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
4 ماه قبل  قبل

نمی تونی پول دربیاری اینم جوابش🙈