امیر کریمی  یک مقاله جدید منتشر کرد
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر }
5 ماه قبل  قبل

می خواهم یک ساعت مردانه بخرم! سوئیسی بهتره یا ژاپنی؟

می خواهم یک ساعت مردانه بخرم! سوئیسی بهتره یا ژاپنی؟

ساعت سوئیسی بیانگر ثروت، قدرت و تجملات می‌باشد، در حالی که ساعت ژاپنی بازتابی از اعتدال، مقبولیت و کارایی است. با این اوصاف نظر شما برای خرید ساعت مچی چیست؟ ساعت سوئیسی یا ژاپنی؟